Tủ dụng cụ

 Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo
6,600,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 79cm - 01 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 79cm - 01 hộc kéo
3,520,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 104 cm – 16 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 104 cm – 16 hộc kéo
15,180,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 10 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 10 hộc kéo
9,900,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 6 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 6 hộc kéo
5,280,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 132 cm – 10 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 132 cm – 10 hộc kéo
11,550,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 76 cm – 05 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 76 cm – 05 hộc kéo
7,304,000₫
-30%
 Tủ dụng cụ CSPS 76cm đen/đỏ - 3 ngăn Tủ dụng cụ CSPS 76cm đen/đỏ - 3 ngăn
8,668,000₫ 12,382,700₫
 Tủ dụng cụ CSPS 84 cm – 04 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 84 cm – 04 hộc kéo
6,050,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 91cm - 3 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 91cm - 3 hộc kéo
4,675,000₫
-30%
 Tủ dụng cụ CSPS 91cm đen/đỏ - 02 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 91cm đen/đỏ - 02 hộc kéo
5,357,000₫ 7,649,400₫
-30%
 Tủ dụng cụ CSPS 91cm đen/đỏ - 02 ngăn Tủ dụng cụ CSPS 91cm đen/đỏ - 02 ngăn
6,259,000₫ 8,932,000₫
-30%
 Tủ dụng cụ điện CSPS 142cm - 10 hộc kéo Tủ dụng cụ điện CSPS 142cm - 10 hộc kéo
17,314,000₫ 24,723,600₫
-30%
 Tủ dụng cụ treo tường CSPS 61cm đen/đỏ loại dài - 01 ngăn Tủ dụng cụ treo tường CSPS 61cm đen/đỏ loại dài - 01 ngăn
1,925,000₫ 2,746,700₫
-30%
 Tủ dụng cụ treo tường CSPS đen/đỏ 61cm - 1 ngăn Tủ dụng cụ treo tường CSPS đen/đỏ 61cm - 1 ngăn
1,650,000₫ 2,349,600₫
 Vách lưới CSPS 132cm Vách lưới CSPS 132cm
1,210,000₫
 Vách lưới CSPS 76cm Vách lưới CSPS 76cm
671,000₫
 Vách lưới CSPS 91 cm Vách lưới CSPS 91 cm
803,000₫