Bàn làm việc điều chỉnh độ cao

-30%
 Bàn điều chỉnh độ cao bằng điện CSPS 168cm  Bàn điều chỉnh độ cao bằng điện CSPS 168cm
7,700,000₫ 11,000,000₫
 Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 117 cm  Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 117 cm
5,060,000₫
-18%
 Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 132 cm  Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 132 cm
5,390,000₫ 6,600,000₫
-18%
 Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 157 cm  Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 157 cm
5,830,000₫ 7,150,000₫