Bàn làm việc điều chỉnh độ cao

 Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 117 cm  Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 117 cm
6,050,000₫
 Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 132 cm  Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 132 cm
6,600,000₫
 Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 157 cm  Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 157 cm
7,150,000₫