Kệ thép

 Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo  Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo
6,600,000₫
 Kệ đa năng 76cm trắng/đen  Kệ đa năng 76cm trắng/đen
1,870,000₫
 Kệ để đồ nhà vệ sinh 61cm  Kệ để đồ nhà vệ sinh 61cm
1,100,000₫
 Thanh N kệ CSPS  Thanh N kệ CSPS
22,000₫
 Thanh T kệ CSPS  Thanh T kệ CSPS
104,500₫
 Thanh L kệ CSPS  Thanh L kệ CSPS
57,200₫
 Bas nối T kệ CSPS  Bas nối T kệ CSPS
11,000₫
 Bas nối L kệ CSPS  Bas nối L kệ CSPS
6,600₫