Bộ tủ lớn

 Bộ tủ dụng cụ CSPS 280cm màu nâu  Bộ tủ dụng cụ CSPS 280cm màu nâu
53,713,000₫
 Bộ 9 tủ CSPS 366cm  Bộ 9 tủ CSPS 366cm
34,144,000₫
 Bộ 10 tủ CSPS 366cm  Bộ 10 tủ CSPS 366cm
52,679,000₫