Bộ tủ lớn

 Bộ 8 tủ CSPS 335cm  Bộ 8 tủ CSPS 335cm
20,889,000₫
 Bộ 9 tủ CSPS 366cm  Bộ 9 tủ CSPS 366cm
30,690,000₫
 Bộ 10 tủ CSPS 366cm  Bộ 10 tủ CSPS 366cm
48,950,000₫
 Bộ tủ dụng cụ CSPS 280cm màu nâu  Bộ tủ dụng cụ CSPS 280cm màu nâu
53,713,000₫