Bộ tủ lớn

 Bàn nguội cơ khí CSPS đen/đỏ 183cm  Bàn nguội cơ khí CSPS đen/đỏ 183cm
12,889,800₫
 Bộ 10 tủ CSPS 366cm  Bộ 10 tủ CSPS 366cm
70,400,000₫
 Bộ 8 tủ CSPS 335cm  Bộ 8 tủ CSPS 335cm
42,570,000₫
 Bộ tủ dụng cụ CSPS 203cm - 10 hộc kéo  Bộ tủ dụng cụ CSPS 203cm - 10 hộc kéo
49,500,000₫