Bộ tủ lớn

-30%
 Bàn nguội cơ khí CSPS đen/đỏ 183cm  Bàn nguội cơ khí CSPS đen/đỏ 183cm
9,031,000₫ 12,889,800₫
-30%
 Bộ 10 tủ CSPS 366cm  Bộ 10 tủ CSPS 366cm
49,280,000₫ 70,400,000₫

Bộ 10 tủ CSPS 366cm

49,280,000₫ 70,400,000₫

-30%
 Bộ 8 tủ CSPS 335cm  Bộ 8 tủ CSPS 335cm
29,799,000₫ 42,570,000₫

Bộ 8 tủ CSPS 335cm

29,799,000₫ 42,570,000₫

 Bộ tủ dụng cụ CSPS 203cm - 10 hộc kéo  Bộ tủ dụng cụ CSPS 203cm - 10 hộc kéo
49,500,000₫