Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên

SKU:VNCN061XD31 Barcode: 8936058513235
158,400₫
Màu sắc:
Dài x Rộng (mm):
Độ dày (mm):

Mô tả

Ván gỗ cao su tự nhiên, Ván gỗ cao su sơn PU, Ván gỗ cao su sơn nâu, Ván gỗ cao su sơn xám.

Ván gỗ để làm kệ, mặt bàn, các đồ nội thất đơn giản, phục vụ cho DIY. Phù hợp với văn phòng công ty, cửa hàng, gia đình, gara , phòng trưng bày.
Sản phẩm được xử lý chống mối mọt, ẩm ướt bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay nên đảm bảo chất lượng cho người dùng.
Bảo hành 01 năm.
Tiêu chuẩn Mỹ.

Natural rubber wood plank, PU painted rubber wood plank, brown painted rubber wood plank, gray painted rubber wood plank.

Suitable for shelf, table top, simple furniture, material for DIY. Suitable for corporate offices, shops, families, garages, showrooms.
Products are treated against termites and damp with the most advanced technology today, so the quality is guaranteed for users.
Warranty 01 year.
US Standard.

STT
No.

Mã sản phẩm
Product code

Tên Sản Phẩm
Product name
Kích thước sp (mm)
Product size

Kích thước bao bì
Master carton size
(cm)

Trọng lượng đóng gói
Master carton weight
(kg)

Trọng lượng sp
Weight
(kg)

Trọng lượng tấm
Weight
(kg)

1

VNCN061XD11

Ván gỗ cao su tự nhiên 610x203x18mm

71.5x30.5x19

10.4

7.5

1.5

2

VNCN061XD21

Ván gỗ cao su sơn PU 610x203x18mm

71.5x30.5x20

10.4

7.5

1.5

3

VNCN061XD31

Ván gỗ cao su sơn nâu 610x203x18mm

71.5x30.5x21

10.4

7.5

1.5

4

VNCN061XD41

Ván gỗ cao su sơn xám 610x203x18mm

71.5x30.5x22

10.4

7.5

1.5

5

VNCN092XD11

Ván gỗ cao su tự nhiên 915x203x18mm

102x30.5x19

14.3

11.5

2.3

6

VNCN092XD21

Ván gỗ cao su sơn PU 915x203x18mm

102x30.5x20

14.3

11.5

2.3

7

VNCN092XD31

Ván gỗ cao su sơn nâu 915x203x18mm

102x30.5x21

14.3

11.5

2.3

8

VNCN092XD41

Ván gỗ cao su sơn xám 915x203x18mm

102x30.5x22

14.3

11.5

2.3

9

VNCN122XD11

Ván gỗ cao su tự nhiên 1220x203x18mm

133x30.5x19

18.8

15

3

10

VNCN122XD21

Ván gỗ cao su sơn PU 1220x203x18mm

133x30.5x20

18.8

15

3

11

VNCN122XD31

Ván gỗ cao su sơn nâu 1220x203x18mm

133x30.5x21

18.8

15

3

12

VNCN122XD41

Ván gỗ cao su sơn xám 1220x203x18mm

133x30.5x22

18.8

15

3

13

VNCN061XD12

Ván gỗ cao su tự nhiên 610x254x18mm

71.5x36x19

12.1

9.5

1.9

14

VNCN061XD22

Ván gỗ cao su sơn PU 610x254x18mm

71.5x36x20

12.1

9.5

1.9

15

VNCN061XD32

Ván gỗ cao su sơn nâu 610x254x18mm

71.5x36x21

12.1

9.5

1.9

16

VNCN061XD42

Ván gỗ cao su sơn xám 610x254x18mm

71.5x36x22

12.1

9.5

1.9

17

VNCN092XD12

Ván gỗ cao su tự nhiên 915x254x18mm

102x36x19

17.4

14

2.8

18

VNCN092XD22

Ván gỗ cao su sơn PU 915x254x18mm

102x36x20

17.4

14

2.8

19

VNCN092XD32

Ván gỗ cao su sơn nâu 915x254x18mm

102x36x21

17.4

14

2.8

20

VNCN092XD42

Ván gỗ cao su sơn xám 915x254x18mm

102x36x22

17.4

14

2.8

21

VNCN122XD12

Ván gỗ cao su tự nhiên 1220x254x18mm

133x36x19

23.3

19.5

3.9

22

VNCN122XD22

Ván gỗ cao su sơn PU 1220x254x18mm

133x36x20

23.3

19.5

3.9

23

VNCN122XD32

Ván gỗ cao su sơn nâu 1220x254x18mm

133x36x21

23.3

19.5

3.9

24

VNCN122XD42

Ván gỗ cao su sơn xám 1220x254x18mm

133x36x22

23.3

19.5

3.9

25

VNCN061XD13

Ván gỗ cao su tự nhiên 610x305x18mm

71.5x41x19

14.5

11

2.2

26

VNCN061XD23

Ván gỗ cao su sơn PU 610x305x18mm

71.5x41x20

14.5

11

2.2

27

VNCN061XD33

Ván gỗ cao su sơn nâu 610x305x18mm

71.5x41x21

14.5

11

2.2

28

VNCN061XD43

Ván gỗ cao su sơn xám 610x305x18mm

71.5x41x22

14.5

11

2.2

29

VNCN092XD13

Ván gỗ cao su tự nhiên 915x305x18mm

102x41x19

20.8

17.5

3.5

30

VNCN092XD23

Ván gỗ cao su sơn PU 915x305x18mm

102x41x20

20.8

17.5

3.5

31

VNCN092XD33

Ván gỗ cao su sơn nâu 915x305x18mm

102x41x21

20.8

17.5

3.5

32

VNCN092XD43

Ván gỗ cao su sơn xám 915x305x18mm

102x41x22

20.8

17.5

3.5

33

VNCN122XD13

Ván gỗ cao su tự nhiên 1220x305x18mm

133x41x19

26.5

22

4.4

34

VNCN122XD23

Ván gỗ cao su sơn PU 1220x305x18mm

133x41x20

26.5

22

4.4

35

VNCN122XD33

Ván gỗ cao su sơn nâu 1220x305x18mm

133x41x21

26.5

22

4.4

36

VNCN122XD43

Ván gỗ cao su sơn xám 1220x305x18mm

133x41x22

26.5

22

4.4

37

VNCN061XD14

Ván gỗ cao su tự nhiên 610x203x25mm

71.5x30.5x22

13.5

10

2

38

VNCN061XD24

Ván gỗ cao su sơn PU 610x203x25mm

71.5x30.5x23

13.5

10

2

39

VNCN061XD34

Ván gỗ cao su sơn nâu 610x203x25mm

71.5x30.5x24

13.5

10

2

40

VNCN061XD44

Ván gỗ cao su sơn xám 610x203x25mm

71.5x30.5x25

13.5

10

2

41

VNCN092XD14

Ván gỗ cao su tự nhiên 915x203x25mm

102x30.5x22

19.2

16

3.2

42

VNCN092XD24

Ván gỗ cao su sơn PU 915x203x25mm

102x30.5x23

19.2

16

3.2

43

VNCN092XD34

Ván gỗ cao su sơn nâu 915x203x25mm

102x30.5x24

19.2

16

3.2

44

VNCN092XD44

Ván gỗ cao su sơn xám 915x203x25mm

102x30.5x25

19.2

16

3.2

45

VNCN122XD14

Ván gỗ cao su tự nhiên 1220x203x25mm

133x30.5x22

25.1

21

4.2

46

VNCN122XD24

Ván gỗ cao su sơn PU 1220x203x25mm

133x30.5x23

25.1

21

4.2

47

VNCN122XD34

Ván gỗ cao su sơn nâu 1220x203x25mm

133x30.5x24

25.1

21

4.2

48

VNCN122XD44

Ván gỗ cao su sơn xám 1220x203x25mm

133x30.5x25

25.1

21

4.2

49

VNCN061XD15

Ván gỗ cao su tự nhiên 610x254x25mm

71.5x36x22

16

13.5

2.7

50

VNCN061XD25

Ván gỗ cao su sơn PU 610x254x25mm

71.5x36x23

16

13.5

2.7

51

VNCN061XD35

Ván gỗ cao su sơn nâu 610x254x25mm

71.5x36x24

16

13.5

2.7

52

VNCN061XD45

Ván gỗ cao su sơn xám 610x254x25mm

71.5x36x25

16

13.5

2.7

53

VNCN092XD15

Ván gỗ cao su tự nhiên 915x254x25mm

102x36x22

23.2

19.5

3.9

54

VNCN092XD25

Ván gỗ cao su sơn PU 915x254x25mm

102x36x23

23.2

19.5

3.9

55

VNCN092XD35

Ván gỗ cao su sơn nâu 915x254x25mm

102x36x24

23.2

19.5

3.9

56

VNCN092XD45

Ván gỗ cao su sơn xám 915x254x25mm

102x36x25

23.2

19.5

3.9

57

VNCN122XD15

Ván gỗ cao su tự nhiên 1220x254x25mm

133x36x22

31.1

26.5

5.3

58

VNCN122XD25

Ván gỗ cao su sơn PU 1220x254x25mm

133x36x23

31.1

26.5

5.3

59

VNCN122XD35

Ván gỗ cao su sơn nâu 1220x254x25mm

133x36x24

31.1

26.5

5.3

60

VNCN122XD45

Ván gỗ cao su sơn xám 1220x254x25mm

133x36x25

31.1

26.5

5.3

61

VNCN061XD16

Ván gỗ cao su tự nhiên 610x305x25mm

71.5x41x22

18.7

16

3.2

62

VNCN061XD26

Ván gỗ cao su sơn PU 610x305x25mm

71.5x41x23

18.7

16

3.2

63

VNCN061XD36

Ván gỗ cao su sơn nâu 610x305x25mm

71.5x41x24

18.7

16

3.2

64

VNCN061XD46

Ván gỗ cao su sơn xám 610x305x25mm

71.5x41x25

18.7

16

3.2

65

VNCN092XD16

Ván gỗ cao su tự nhiên 915x305x25mm

102x41x22

27.7

23.5

4.7

66

VNCN092XD26

Ván gỗ cao su sơn PU 915x305x25mm

102x41x23

27.7

23.5

4.7

67

VNCN092XD36

Ván gỗ cao su sơn nâu 915x305x25mm

102x41x24

27.7

23.5

4.7

68

VNCN092XD46

Ván gỗ cao su sơn xám 915x305x25mm

102x41x25

27.7

23.5

4.7

69

VNCN122XD16

Ván gỗ cao su tự nhiên 1220x305x25mm

133x41x22

37.1

33

6.6

70

VNCN122XD26

Ván gỗ cao su sơn PU 1220x305x25mm

133x41x23

37.1

33

6.6

71

VNCN122XD36

Ván gỗ cao su sơn nâu 1220x305x25mm

133x41x24

37.1

33

6.6

72

VNCN122XD46

Ván gỗ cao su sơn xám 1220x305x25mm

133x41x25

37.1

33

6.6

 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên
 Ván gỗ cao su CSPS màu nâu/xám/PU/tự nhiên