Chân tăng chỉnh chiều cao CSPS

SKU:VNDTCLF1 Barcode: 8936058517813
77,000₫

Mô tả

Lưu ý: Sản phẩm là phụ kiện bán kèm của các tủ dụng cụ CSPS 61cm:

Tủ dụng cụ CSPS 61cm - 00 hộc kéo, Tủ dụng cụ CSPS 61cm - 01 hộc kéo, Tủ dụng cụ CSPS 61cm - 04 hộc kéo

Một bộ bao gồm 4 chân tăng chỉnh chiều cao

Sản phẩm liên quan

 Chân tăng chỉnh chiều cao CSPS
 Chân tăng chỉnh chiều cao CSPS
 Chân tăng chỉnh chiều cao CSPS