Hướng dẫn sử dụng xe đẩy di động CSPS

 

 

XE ĐẨY 03 NGĂN CSPS 71CM 

HỘC KÉO XE ĐẨY 03 NGĂN CSPS 71CM 

VÁCH LƯỚI XE ĐẨY 03 NGĂN CSPS 71CM 

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️