Hướng dẫn sử dụng các loại tủ CSPS

 

TỦ DỤNG CỤ CSPS 84CM - 04 HỘC KÉO VER 3

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️ 

TỦ DỤNG CỤ CSPS 132CM - 10 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 132CM - 05 HỘC KÉO

Sách thuyết minh: 

VÁCH LƯỚI CSPS 132CM 

(CÓ THỂ LẮP RÁP CHUNG VỚI TỦ DỤNG CỤ CSPS 132CM - 10 HỘC KÉO 

& TỦ DỤNG CỤ CSPS 132CM - 05 HỘC KÉO)

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 142CM - 10 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 104CM - 16 HỘC KÉO

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 104CM - 10 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh:  ⬇️

VÁCH LƯỚI CSPS 104CM 

(CÓ THỂ LẮP RÁP CHUNG VỚI TỦ DỤNG CỤ CSPS 104CM - 10 HỘC KÉO )

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh:  ⬇️

BÀN NGUỘI CƠ KHÍ CSPS 183CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

VÁN GỖ CAO SU & VÁCH LƯỚI CSPS 61CM - 122CM - 183CM
Hướng dẫn lắp ráp (phiên bản 61cm) => CLICK
Hướng dẫn lắp ráp (phiên bản 122cm) => CLICK
Hướng dẫn lắp ráp (phiên bản 183cm) => CLICK
Sách thuyết minh: 
⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 76CM - 05 HỘC KÉO KHÔNG NÂNG HẠ

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 76CM - 07 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

VÁCH LƯỚI CSPS 76CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 76CM - 03 NGĂN

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

VÁCH NGĂN TỦ DỤNG CỤ CSPS 76CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

HỘC KÉO TỦ DỤNG CỤ CSPS 76CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

TỦ DỤNG CỤ CSPS 61CM - 00 HỘC KÉO
Hướng dẫn lắp ráp => CLICK
Sách thuyết minh: 
⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 61CM - 04 HỘC KÉO
Hướng dẫn lắp ráp => CLICK
Sách thuyết minh: 
⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 61CM - 01 HỘC KÉO
Hướng dẫn lắp ráp => CLICK
Sách thuyết minh: 
⬇️

CHÂN TỦ CSPS
Hướng dẫn lắp ráp => CLICK
Sách thuyết minh: 

TỦ DỤNG CỤ CSPS 76CM - 05 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

KỆ DỤNG CỤ CSPS 104CM - 06 HỘC KÉO

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 91CM - 02 HỘC KÉO

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 91CM - 02 NGĂN

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 104CM - 06 HỘC KÉO

Sách thuyết minh: 

TỦ DI ĐỘNG CSPS 91CM - 03 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

VÁCH LƯỚI CSPS 91CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ CSPS 79CM - 01 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ TREO TƯỜNG CSPS 61CM - 01 NGĂN

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

TỦ DỤNG CỤ TREO TƯỜNG CSPS 76CM

Hướng dẫn lắp ráp

Sách thuyết minh: ⬇️

VÁCH LƯỚI TREO TƯỜNG CSPS 74CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK 

Sách thuyết minh: ⬇️

VÁCH LƯỚI TREO TƯỜNG CSPS 147CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

 

VÁCH LƯỚI TREO TƯỜNG CSPS 58CM

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️