Vỉ lưới kệ CSPS 1219x610mm màu đen/trắng 5pcs

277,200₫

Mô tả

 Vỉ lưới kệ CSPS 1219x610mm màu đen/trắng 5pcs