Vỉ lưới kệ CSPS 1067x457mm màu đen 5pcs

187,000₫

Mô tả

 Vỉ lưới kệ CSPS 1067x457mm màu đen 5pcs