Vách ngăn kệ CSPS 1219x610mm màu đen/trắng 5pcs

328,900₫

Mô tả

 Vách ngăn kệ CSPS 1219x610mm màu đen/trắng 5pcs