Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 10 hộc kéo

SKU:VNTC10416B11D
9,900,000₫

Mô tả

Thông tin nổi bật:

Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 10 hộc kéo, giúp bạn sắp xếp khu vực làm việc hiệu quả, là một trang bị cần thiết cho nhà máy, garage, cửa hàng hay văn phòng làm việc / Tool cabinet 10416 which is suitable for workshop, factory, garage, shop, office… will help you organize working area efficiently. (tủ đồ nghề)

 • 10 HỘC KÉO /       10 MULTI – SIZED DRAWERS.
 • TẢI TRỌNG 360 KG /       CAPACITY 360 KGS.
 • BẢO HÀNH 02 NĂM /       WARRANTY 02 YEARS.
 • TIÊU CHUẨN MỸ /       AMERICAN STANDARDS.
 • DI CHUYỂN LINH HOẠT /       FLEXIBLE MOVEMENT.

Sản phẩm liên quan

 Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo Kệ dụng cụ CSPS 104 cm – 06 hộc kéo
6,600,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 79cm - 01 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 79cm - 01 hộc kéo
3,520,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 104 cm – 16 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 104 cm – 16 hộc kéo
15,180,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 6 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 6 hộc kéo
5,280,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 132 cm – 10 hộc kéo Tủ dụng cụ CSPS 132 cm – 10 hộc kéo
11,550,000₫
 Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 10 hộc kéo
 Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 10 hộc kéo
 Tủ dụng cụ CSPS 104cm - 10 hộc kéo