Thanh trượt 3 tầng ri-vê, 45 kg

0₫
Kích thước:

Mô tả

Thanh trượt 3 tầng ri-vê, đóng êm. Phụ kiện của tủ dụng cụ CSPS.

 Thanh trượt 3 tầng ri-vê, 45 kg