Hướng dẫn sử dụng các loại tủ CSPS

 

 

TỦ DỤNG CỤ CSPS 84CM - 04 HỘC KÉO VER 2

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

 

TỦ DỤNG CỤ CSPS 132CM - 10 HỘC KÉO

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: