Hướng dẫn sử dụng lò nướng BBQ

LÒ NƯỚNG BBQ CSPS 147cm - 03 ĐẦU ĐỐT

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️

 

LÒ NƯỚNG BBQ CSPS 60 cm - 01 ĐẦU ĐỐT

Hướng dẫn lắp ráp => CLICK

Sách thuyết minh: ⬇️